Spôsoby platby

Platba kartou

Platba je možná platobnou kartou prostredníctvom siete CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

Internetbanking

Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu Vstupenky.

Hotovosť

V hotovosti na vybraných Predajných miestach. Pre tento spôsob platby a následnú možnosť prevzatia Vstupenky je nevyhnutné si uschovať rezervačné číslo, ako aj zadať všetky požadované údaje do registračného formulára, nakoľko oznámenie predmetných údajov bude od vás žiadať pracovník Predajného miesta, ktorý vám bude Vstupenky vydávať.

Predpis platby/faktúry

Na predpis platby/faktúru, pričom pre tento prípad, ak je predpis/faktúra uhradená prevodom z účtu, je možné Vstupenky rezervovať najneskôr v lehote do 20 dní pred konaním Podujatia. Bližšie informácie na objednavky@ticketportal.sk.

Poukážky

Platba je možná tiež poukážkou Ticketportal a Benefitovou poukážkou na vybraných Predajných miestach. Aktuálny zoznam Predajných miest je uverejnený na www.ticketportal.sk.

Top