Kontakt

Naše služby sú Vám k dispozícií aj na predajných miestach, ich polohu aj adresy nájdete TU: https://www.ticketportal.sk/SellingPlaces/

Pre najčastejšie otázky kliknite TU: https://www.ticketportal.sk/Article/7791
Urgentné požiadavky, t.j. záležitosti týkajúce sa podujatí konaných v daný deň, alebo pri problémoch s používaním našej web stránky, nám prosím v čase 17:00-21:00 h zasielajte e-mailom na adresu help@ticketportal.sk. Ostatným požiadavkám sa budeme venovať v nasledujúce pracovné dni.

Prosíme o pochopenie, že v čase všetkých štátnych sviatkov nebude telefonické spojenie pre klientov dostupné.

Za účelom rezervácie, firemnej objednávky, alebo akéhokoľvek problému nás môžete telefonicky kontaktovať v pracovné dni od 9:00 do 17:00 na telefónnom
čísle: +421-2-52 93 33 21, alebo mobilnom čísle +421 905 700 909.

Ďakujeme za pochopenie.

Ticketportal SK, s.r.o.
Karadžičova 14
821 08 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Ticketportal SK, s.r.o
P.O.Box 5
810 08 Bratislava

Zapísaná:
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 28073/B

Kontrolný dozor:
Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Top