Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti HC Košice s.r.o.

Odoslaním objednávky zákazník v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje svoj súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: e-mailová adresa prevádzkovateľovi - obchodnej spoločnosti HC Košice s.r.o., so sídlom Nerudova 12, 040 12, IČO: 36 198 072, na účel marketingu, spočívajúci predovšetkým v zasielaní newsletterov, ponukových e-mailov a informácií o marketingových akciách.

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje zákazník na obdobie 10 rokov.

Zákazník prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne. Zákazník si je vedomý toho, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese prevádzkovateľa HC Košice s.r.o. novinky@hckosice.sk.

Správnosť a úplnosť Vašich osobných údajov si môžete skontrolovať a prípadne doplniť v sekcii Môj účet v záložke nastavenia

Top