FAQ / INFORMÁCIE O PREDAJI VSTUPENIEK NA KONCERT RAMMSTEIN 14.06.2023 V TRENČÍNE

FAQ / INFORMÁCIE O PREDAJI VSTUPENIEK NA KONCERT RAMMSTEIN 14.06.2023 V TRENČÍNE

 • Kedy si môžem zakúpiť vstupenky?

Predaj vstupeniek začne vo štvrtok 08.09.2022 o 10:00 cez www.ticketportal.sk

Všetkým záujemcom o vstupenky preto odporúčame, aby si vopred vytvorili zákaznícke konto na www.ticketportal.sk, aby mohli neskôr, keď sa spustí predaj, rýchlejšie dokončiť proces objednávky.

 

 • Odkiaľ si môžem zakúpiť vstupenky?

Oficiálny predaj prebieha na www.ticketportal.sk

 

 • Koľko vstupeniek si môžem kúpiť?

Povolené sú maximálne 4 vstupenky na objednávku a zákazníka. Komerčný predaj vstupeniek, ako aj súkromný predaj vstupeniek za zvýšené ceny je zakázaný! Ak kupujúci poruší akékoľvek špecifické podmienky stanovené organizátorom, ktoré tu boli uvedené, alebo v prípade pokusu o ich obchádzanie (napr. porušenie zákazu ďalšieho predaja, pokus o obídenie limitu vstupeniek registráciou a používaním viacerých užívateľských profilov a pod.), je možné objednávku zrušiť.

 

 • Na koncert by sme ale chceli ísť spolu ako väčšia skupina (viac ako 4 ľudia). Ako je to možné?

Musíte sa pokúsiť vytvoriť viacero objednávok s viacerými zákazníkmi. Jedna objednávka je limitovaná na maximálny počet 4 vstupeniek.

 

 • Ako môžem zaplatiť?

Všetky spôsoby platby nájdete na https://www.ticketportal.sk/Article/13847

 

 • Ako dostanem vstupenky?

Vstupenky budú výlučne v elektronickej forme – stačí si ich vytlačiť a priniesť so sebou na podujatie.

 

 • Ako si zakúpim vstupenky pre imobilného?

Kontaktujte prosím priamo Ticketportal na: help@ticketportal.sk alebo +421 905 700 909, počet vstupeniek pre imobilných je limitovaný.

 

 • Môžem zakúpiť vstupenky ako darček?

Vstupenky sú personalizované, čo znamená, že pri kúpe je potrebné vyplniť meno každého návštevníka, ktoré bude vytlačené na vstupenke. Meno bude zaznamenané v priebehu procesu objednávky a musí sa zhodovať s preukazom totožnosti, ktorý musí každý návštevník predložiť pri vstupe.

 

 

 • Čo je personalizácia?

Personalizácia znamená, že vstupenky na podujatie sú viazané na konkrétne osoby. Pri personalizácii návštevníka sa pri každej vstupenke zaznamenáva meno návštevníka jednotlivo.

 

 • Prečo personalizovať?

Vstupenky na Rammstein sa predávajú výhradne s personalizáciou návštevníka. To znamená, že každá vstupenka je viazaná na konkrétnu osobu, ktorá je držiteľom návštevného práva; vstup na podujatie bude umožnený iba návštevníkovi na vstupenke. Okrem toho existuje limit nákupu maximálne 4 vstupeniek na zákazníka. Personalizácia a obmedzenie vstupeniek sa robí z dôvodov spravodlivosti a s cieľom vyhnúť sa sekundárnemu trhu, kde sú vstupenky často ponúkané za navýšené ceny. Táto špeciálna a dôkladne premyslená regulácia ďalšieho predaja by mala poskytnúť čo najväčšiemu počtu fanúšikov možnosť zakúpiť si vstupenky za férové ​​ceny.

 

 • Čo musím zvážiť pri kúpe vstupenky?

Prosím, majte po ruke mená a priezviská všetkých ľudí, pre ktorých budú vstupenky zakúpené. Tieto mená je potrebné zadať počas nákupného procesu.

V priebehu nákupného procesu je potrebné:

- akceptovať podmienky predajcu vstupeniek,

- prijať podmienky personalizácie organizátora,

- potvrdiť, že máte povolené personalizovať vstupenky v mene iných osôb.

 

 • Moje meno je na vstupenke, ale nemôžem sa zúčastniť podujatia, čo mám urobiť?

Všetky informácie a postup re-personalizácie budú zverejnené od 1.3.2023.

 

 • Kedy by sme mali prísť na letisko?

Príďte včas, otvorenie dverí bude o 16:00. V dôsledku dopravných a vstupných kontrol môže nastať zdržanie. Čím skôr prídete, tým lepšie. Vzhľadom na kontrolu osôb a vstupeniek treba počítať s dlhšími vstupnými časmi ako zvyčajne. Ďakujem za pochopenie.

 

 • Ako bude fungovať kontrola vstupu v deň podujatia?

Na podujatie budú vpustení iba návštevníci, ktorých celé meno je zaregistrované v systéme vstupeniek a vytlačené na vstupenke a ktorí sa môžu identifikovať preukazom totožnosti s fotografiou. Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, vstup nebude povolený.

 

 • Existuje veková hranica?

Minimálny vek pre účasť na podujatí je 6 rokov. Deti do 15 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby.

 

 

 

 • Nasledujúce položky sú na podujatí zakázané:

o všetky kabelky, vaky, ruksaky a iná batožina nesmie presiahnuť veľkosť A4 (bude kontrolované)

o fotoaparáty s odnímateľnými šošovkami alebo ohniskovou vzdialenosťou presahujúcou 200 mm

o všetky videokamery

o Go Pro

o tablety

o selfie tyče

o dáždniky

o plechovky, sklenené fľaše, PET fľaše

o TetraPaks s objemom väčším ako 0,25 l

o Tupperware na potraviny

o Tupperware fľaše

o notebooky

o darčeky pre umelcov

o zariadenia na záznam zvuku

o powerbanky, ktoré sú väčšie ako dvojnásobná veľkosť bežného smartphone

o laserové ukazovátko

o baterky, cyklistické svietidlá

o plagáty väčšie ako A3

o stožiare každého druhu

o iné sklenené nádoby (parfum, deodorant atď.)

o spreje (deodorant, lak na vlasy atď.)

o ohňostroje (najmä prskavky)

o zbrane každého druhu (vrátane nožov, paprikových sprejov)

o drony

o dalekohľad

o predmety vydavájúce akýkyľvek zvuk (rapkáče, trúbky,…)

o ostatné objemné predmety (ruksaky, kufre, kreslá, taburetky, deky, kolobežky, skateboardy, podsedáky,...)

Top