Dobrý Anjel

Ticketportal a Dobrý Anjel

STAŇTE SA AJ VY DOBRÝM ANJELOM

Vyzbierali sme už EURDOBRÝ ANJEL pomáha pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu alebo inú zákernú chorobu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze. 

Pri nákupe vstupeniek na podujatie na našej webovej stránke s označením Hometicket máte možnosť prispieť Anjelskými drobnými. Sme radi, že sa nám to spoločne už niekoľko rokov darí. Ako jediný internetový obchod na predaj vstupeniek na Slovensku Vám dávame možnosť prispieť a priložiť ruku k dobrej veci.


Nadáciu Dobrý anjel sme si vybrali pre jeho výnimočnosť vo viacerých ohľadoch:

1. Pomáha pravidelne každý mesiac
Až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, môžu relatívne malými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne finančne pomáhať až tisíckam rodín chorých.


2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu
Peniaze od Dobrých anjelov, prijímané v jednom mesiaci Systém DOBRÝ ANJEL už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného centu rozdeľuje rovným dielom takmer trom tisícom rodín. Všetky náklady na chod organizácie DOBRÝ ANJEL sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľa a partnerov.


3. Darca vždy presne vie, komu pomáha
Každý Dobrý anjel získa prístup na svoj anjelský účet, kde presne vidí, komu jeho príspevok pomohol.


Cieľom Systému DOBRÝ ANJEL je, aby rodiny chorých dostávali pravidelnú mesačnú finančnú výpomoc okolo 100 €. Takýmto spôsobom dokážeme za pomoci Dobrých anjelov navýšiť mesačný príjem rodiny s deťmi, ktorú priviedla ťažká choroba do finančnej tiesne, v priemere o 20%. 

Veríme, že mesačný príspevok okolo 100 € môže aspoň trochu pomôcť preklenúť finančnú tieseň, do ktorej sa veľmi často dostávajú ľudia a ich rodiny po prepuknutí onkologického alebo iného zákerného ochorenia. Toto obdobie znamená okrem veľkého stresu a bolesti aj značne zvýšené výdavky v čase, keď príjem výrazne klesá.

Nikto z nás nevie, kedy sa môže ocitnúť v podobnej situácii, pretože zákerná choroba si, bohužiaľ, nevyberá. Nezatvárajme oči pred rodinami, ktoré potrebujú našu pomoc. 
Pomôžte nám pomáhať. Spolu dokážeme robiť tento svet lepším.

Pomáhať môžete kúpou podujatí na www.ticketportal.sk označených Hometicket, čo znamená, že si lístky zakúpite a vytlačíte doma a pri nákupe máte možnosť prispieť Anjelskými drobnými.

V mene rodín v núdzi, ďakujeme.


Príbehy ľudí, ktorým spoločne pomáhame:

Niko, Dolný Kubín:
Boli to posledné novembrové dni 2012.Prišlo to ako blesk z jasného neba. V priebehu jedného týždňa sa svet pre nás otočil naruby. Na chvíľu, keď nám lekárka po CT vyšetrení oznámila správu o prítomnosti cudzieho tkaniva v Nikovej hlavičke nikdy nezabudneme. 

Magnetická rezonancia potvrdila tumor. Náročná operácia hlavičky sa naplánovala o týždeň. Nikdy predtým sme ani netušili, že takéto niečo môže postihnúť aj nás. Prišiel deň D - deň operácie. Posledné pohľady a lúčenie pred operáciou. Uvidíme ho ešte? V akom stave bude po operácii? Navonok, pred svojím dieťaťom, nedávame na sebe nič poznať a lúčime sa s ním s úsmevom. Záplava emócií prichádza až po odchode z oddelenia. Operácia trvala dlhých 5 hodín. 

Niko mal zrejme okrem svojej mamičky a zdravotného personálu vo svojej blízkosti aj svojich anjelov. Operácia prebehla úspešne a bez väčších komplikácií. Prvé pooperačné dni boli ťažké. Teraz sa už Niko zotavuje. Po operácii ostali následky v podobe ťažkých a zdrevenených nožičiek, mierne poškodenie zrakového centra a rozkolísaný metabolizmus. Nožičky a chôdza sa aj vďaka rehabilitáciám a domácim cvičeniam výrazne zlepšili. Čakajú nás ďalšie vyšetrenia a kontroly. V marci by mal Niki absolvovať chemoterapiu. Aj keď výsledky z histológie potvrdili tumor prveho stupňa - najnižšej skupiny nebezpečnosti, uvedomujeme si, že stále nemáme vyhraté, no veríme v dobrý koniec ...

Čo by ste chceli povedať alebo odkázať Vašim dobrým anjelom?

Nikdy som sa hlboko nezamýšľal myšlienkou pomáhať niekomu, koho nepoznám. Veď človek má dosť svojich problémov. Čas od času, a hlavne v predvianočnom období sme aj my prispeli drobnou sumou. Nejak sa ale človek pri tom hlboko nezmýšľa nad tým, je to len také uspokojenie duše a pocit byť v predvianočnom období lepším človekom. Až teraz, keď sa nás situácia priamo dotýka, viac vnímame hodnotu pomoci, nielen tej finančnej, ale aj psychickej. Dobrým anjelom patrí náš obdiv a úcta.


Mnoho ďalších príbehov Vašej pomoci nájdete na http://www.dobryanjel.sk/pribehy-chorych/


Stanete sa ich dobrým anjelom.

Milí zákazníci Ticketportalu,
prichádzame k Vám s možnosťou, ako veľmi jednoducho urobiť dobrý skutok a vyčariť úsmev na tvárach chorých detí. Stačí, ak pri vyplňovaní objednávky zvážite, či chcete k sume nákupu pridať ešte aj drobnú čiastku, ktorú v plnej výške pošleme na účet Dobrého anjela. Pre Vás to budú drobné, ale ich hodnota je oveľa vyššia, lebo idú na šlachetný účel - na pomoc deťom, ktorým zákerná choroba úplne zmenila život.
Spoločne môžeme rodinám detí pravidelne prispieť peknou sumou.
Ticketportal pošle na účet Dobrého anjela celú sumu do posledného centu a organizácia Dobrý anjel túto sumu rovnako do posledného centu pošle rodinám s deťmi, kde má niekto rakovinu alebo dieťa trpí na iné závažné ochorenie a táto choroba priviedla rodinu do finančnej tiesne.
Staňme sa spoločne Dobrým anjelom.

Viac informácií o Systéme DOBRÝ ANJEL tu: http://www.dobryanjel.sk/


Príspevok do DOBRÉHO ANJELA je považovaný za dobrovoľný dar v zmysle povolenej verejnej zbierky číslo: SVS-OVVS3-2011/028032 Ministerstvom vnútra SR zo dňa 9.11.2011 a sumu príspevku, o ktorú ste dobrovoľne navýšili platbu pri kúpe vstupenky prostredníctvom portálu www.ticketportal.sk, nie je možné vymáhať späť, a to ani v prípade vrátenia vstupného za zakúpenú vstupenku, nakoľko tieto samostatné príspevky sú v plnej výške zasielané na účet DOBRÉHO ANJELA.

Top