Kontakt

 Kompletná ponuka vstupeniek je dostupná online na www.ticketportal.sk a vybrané vstupenky je možné zakúpiť aj na predajných miestach TU: https://www.ticketportal.sk/SellingPlaces/


Pre najčastejšie otázky kliknite TU: https://www.ticketportal.sk/Article/7791


Urgentné požiadavky, t.j. záležitosti týkajúce sa podujatí konaných v daný deň, alebo pri problémoch s používaním našej web stránky, nám prosím v čase 17:00-21:00 zasielajte e-mailom na adresu help@ticketportal.sk. Ostatným požiadavkám sa budeme venovať v nasledujúce pracovné dni.


V prípade otázok ohľadom podujatí alebo akéhokoľvek problému nás kontaktujte v pracovné dni od 9:00 do 17:00 na mobilnom čísle +421 905 700 909.

Prosíme o pochopenie, že naša slovenská infolinka je určená pre klientov, ktorí si zakúpili vstupenky na slovenské podujatia. Klientom, ktorí si zakúpili vstupenky na české podujatia odporúčame obrátiť sa na e-mailovú adresu help@ticketportal.cz.
V čase všetkých štátnych sviatkov bude telefonické spojenie pre klientov nedostupné.

V prípade, že máte záujem o hromadnú objednávku kontaktujte nás na e-mailovej adrese objednavky@ticketportal.sk.

Doklad na už zakúpené vstupenky dodatočne nevystavujeme.


Ďakujeme za pochopenie.


Ticketportal SK, s.r.o.
Kalinčiakova 33
831 04 Bratislava


Korešpondenčná adresa:
Ticketportal SK, s.r.o
P.O.Box 5
810 08 Bratislava


Zapísaná:
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 28073/B


Kontrolný dozor:
Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Top